Žiaci 3. a 4. ročníka v dňoch od 4.11.- 8.11. absolvovali plavecký výcvik v Púchove, kde si pod vedením skúsených inštruktorov osvojili hravou formou správne pohybové návyky a techniky plaveckých spôsobov. Domov si okrem zážitkov doniesli zaslúžené mokré vysvedčenie. FOTO