Dňa 18. októbra 2019 zavítal do našej školy pán Peter Remper, ktorý sa venuje problematike škodlivosti drog a tiež aj dôležitosti prevencie. Od roku 2009 po súčasnosť zrealizoval na slovenských školách 5 850 prednášok. Hlavným cieľom jeho prednášok je dosiahnuť u žiakov porozumenie skutočnosti, že drogy nie sú skutočným riešením  problémov. Cieľovou skupinou pána školiteľa boli žiaci 2. stupňa. Prednáška bola vedená formou dialógu so žiakmi, ktorý sa prelínal s odbornými faktami o drogách, ale i skutočnými životnými príbehmi. FOTO