Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vedenie ZŠ s MŠ Štiavnik oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá zápis do 1. ročníka ZŠ pôvodne stanovený na 7. 4. – 8. 4. 2020. Na stránke školy v časti Pre rodičov sme Vám sprístupnili online elektronickú prihlášku do 1. ročníka.

Žiadame Vás o pozorné vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka.

O termíne zápisu do 1. ročníka ako i ostatných informáciách Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke, e-mailom na adresy zadané v elektronickej prihláške, prípadne obecným rozhlasom.

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka ZŠ nájdete i na stránke školy v časti - Pre rodičov/Dokumenty.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

TESTOVANIE  9-2018

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na našej základnej  škole z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Testovanie sa uskutoční v papierovej  forme. Všetky potrebné informácie získate na nástenke vo vstupnej chodbe základnej školy ako i na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.