Piatkové slnečné dopoludnie bolo venované našim deťom. Učitelia si pre nich opäť pripravili rôzne súťaže, v ktorých mohli získať zaujímavé ceny. Neskôr sa záujem všetkých presunul na finále medzitriedneho futbalového boja, kde chlapci ukázali svoje kvality. Absolútnym víťazom sa stali chlapci z 8.A, ktorí potom odohrali tradičný zápas proti výberu učiteľov. Siedmačky po roku vymenili vybíjanú za basketbal a zmerali si svoje sily v spoločnom zápase. Víťazkami sa stali dievčatá zo 7.A.  FOTO

Deti z 1. stupňa si svoj deň užívali na veľkom futbalovom ihrisku. Tam im pani učiteľky v asistencii s deviatakmi pripravili veľké množstvo disciplín, ktoré deti potom absolvovali. FOTO

Všetci sme prežili veľmi príjemné dopoludnie vďaka učiteľom, deťom, ale aj vďaka rodičovskému združeniu, Cukrárni Tvrdovski, Zmrzline Simonka, ako aj Lesnému spoločenstvu, ktorí nám venovali ceny do súťaží. Všetkým ďakujeme!