V prílohe je uverejnený Rokovací poriadok pedagogickej rady