Po roku sme sa opäť s našimi žiakmi zapojili do športovej akcie zameranej na podporu zdravia. Na 2. stupni sa žiakom podarilo urobiť spolu 44 797 preskokov. Niektorí jednotlivci dali sami 2000 a 1000 preskokov, čo je úctyhodný výkon. Žiaci ukázali svoju šikovnosť a urobili aj niečo pre svoje zdravie. FOTO