Zoznam detí Mš-2019-2020            

Zoznam detí 1.Trieda-Lienky                                           Zoznam detí 2.Trieda-Motýliky

Triedna p.učiteľka: Veronika Bernátová                           Triedna p.učiteľka:  Bc.Monika Pastorková

                            Mgr.Martina Musilová                                                     Mgr.Lucia Mináriková

1.Michaela Burmeková                                                     1.Miroslav Bachorík

2.Barbora Gundová                                                          2.Ján Bielik

3.Diana Harvancová                                                         3.Eva Bočincová

4.Zuzana Homolíková                                                       4.Nina Bukovanová

5.Milan Chrenko                                                              5.Miroslava Ciesaríková

6.Michaela Kľučincová                                                     6.Michaela Ciesaríková

7.Alžbeta Kremeňová                                                       7.Rudolf Červenec

8.Natália Kresáňová                                                         8.Šimon Fujko

9.Mateo Kuciak                                                               9.Barbora Homolíková

10.Daniela Kuciaková                                                      10.Barbora Hujová

11.Artur Mešo                                                                 11.Patrik Chvalník                                                       

12.Dušan Mišejka                                                           12.Timotej Jakubík                                      

13.Eliška Motošická                                                        13.Patrik Kahák                              

14.Alžbeta Mráziková                                                       14.Matej Kortiš

15.Leonard Parčiš                                                             15.Pavol Kubaliak

16.Natália Pobiaková                                                        16.Monika Kuciaková

17.Adam Rakovan                                                            17.Nikolas Mikulík

18.Ema Strašíková                                                            18.Jozef Panáč

19.Matúš Vároš                                                                 19.Eliška Várošová

20.Lucia Žabčíková                                                            20.Jana Všelková

21. Michal    Kortiš

 

Zoznam detí 3.Trieda-Sovičky                                                 Zoznam detí 4.Trieda-Včielky

Triedna p.učiteľka:   Bc.Silvia Koszorúová  Kučavíková          Triedna p.učiteľka: Bc.Eva Gajdičiarová

   Pani zástupkyňa:  Mgr.Janka Šichmanová

1.Lesia Červencová                                                                  1.Adriana Červencová

2.Matúš Dobroň                                                                        2.Tomáš Fajbík

3.Štefan Fajbík                                                                         3.Lívia Eva Gajdičiarová

4.Anetka Fajbíková                                                                  4.Martin Gežo

5.Laura Gablíková                                                                    5.Klára Harciníková

6.Lenka Hájeková                                                                     6.Martin Hulinko

7.František Klučinec                                                                 7.Jakub Káňa

8.Šarlota Kožienková                                                               8.Karolína Kardošová

9.Nella Možiešiková                                                                 9.Roman Kavalec

10.Kvetoslava Pašková                                                           10.Marko Komanec

11.Lenka Pobiaková                                                                11.Barbora Koyšová

12.Monika Rakovanová                                                           12.Samuel Lipka

13.Peter Rástočný                                                                   13.Marek Majštiník

14.Peter Rezák                                                                        14.Miroslav Michalík

15.Martin Šedík                                                                        15.Vendelín Motošický

16.Lara Šichmanová                                                                16.Milan Novák

17.Vanesa Várošová                                                                17.Laura Rzeszotová

                                                                                                 18.Lukáš Stískala    

                                                                                                 19.Nela Várošová                                                

                                                                                                  20.Simona Vozáriková

                                             

                                                     

                              

Zoznam detí 5.Trieda-Mravčekovia

Triedna učiteľka:p.uč.Helena Učníková

 

1.Nina Červencová

2.Nela Dobroňová

3.Matúš Gabriš

4.Ján Heško

5.Natália Homolíková

6.Vanesa Hulínová

7.Matej Klučinec

8.Natália Kubaliaková

9.Martin Kuciak

10.Lukáš Kuciak

11.Karin Kuciaková

12.Maximilián Michalenko

14.Matej Mišejka

15.Oliver Paňák

16.Stanislav Reš

17.Andrej Skladan

18.Simona Strelcová

19.Jozef Šopinec

20.Anna Várošová