V prílohe sa nachádzajú aktuálni členovia rady školy. PRÍLOHA

V prílohe je uvedený Zoznam členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Štiavnik. Príloha